Support
D'MERRY
061-615-1658
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การกำจัดไขมันด้วยเจลD’Merry

Kathy | 09-09-2558 | เปิดดู 753 | ความคิดเห็น 0

“ การกำจัดไขมันด้วยเจลD’Merry ” 

   การลดการสะสมของเซลลูไลท์คือการสลายไขมัน เช่น การสลายเซลล์ไขมัน เช่น การให้ Caffeine เพื่อยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ phosphodiesterase (PDE) รักษาระดับ ฉCAMP ภายในเซลล์ และทำให้เกิดกระบวนการสลายไขมัน ( lipolysis ) กลไกที่ควบคุมการสร้างเซลล์ไขมันเป็นกลไกทีมีความซับซ้อนโดยมีสารในกลุ่ม polyamine, spermineและ spermidineเป็นตัวแปรสำคัญ มีการศึกษาพบว่า spermineและ spermidineช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ lipoprotein lipase และเพิ่มการนำไขมันเข้าสู่เซลล์รวมทั้งเพิ่มการทำงานของเอนไซม์สามชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสะสมไขมันซึ่งได้แก่ sn-glycerol-3-phosphateacyl transferase ( GPAT ) ที่ทำหน้าที่เติมหมู่เอสเทอร์ ( ester ) ให้กับกรดไขมันโมเลกุลแรกจากทั้งหมดสามโมเลกุลของGlycerophosphateในกระบวนการสร้าง triglyceride เพื่อให้เป็น lysophosphatidate, Mg2+ dependent phospatidatephosphohydrolase (MGPPH) ซึ่งทำหน้าที่กำจัดหมู่ฟอสเฟตจาก phosphatidateและ 1,2-diglyceride acyl transferase (DGAT) ซึ่งทำหน้าที่เติมหมู่เอสเทอร์ให้กับกรดไขมันโมเลกุลที่สามให้เป็น diglycerideและเพิ่มการสะสมของ triglycerides นอกจากนี้ spermineและ spermidine

            ยังทำให้มีการพัฒนาเซลล์ไขมัน รวมทั้งกระตุ้นการทำงานของ PDE ที่ทำให้มีการสะสมของไขมันและการสลายไขมัน จากกลไกการควบคุมการสร้างเซลล์ไขมัน ทำให้มีการพัฒนาสาระสำคัญเพื่อใช้ลดการสะสมของไขมันส่วนเกินโดยมักเป็นสารที่เป็นฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ spermineและ spermidineหรือสารที่มีโครงสร้างคล้ายglycosaminoglycansที่สามารถยับยั้งการจับกับ glycosaminoglycansของ spermineและ spermidineซึ่งทำให้การสร้างเซลล์ไขมันลดลงและมีการสลายไขมันเพิ่มขึ้น  

นอกจากเซลลูไลต์จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในเกี่ยวกับการสะสมและการสลายไขมันแล้วยังมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่นการอักเสบและการสลายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีผลทำให้เกิดการสะสมของเซลลูไลท์

 

 

 

 

 

All Comments: 0 Pages: 1/0
 
 
Tel: 061-615-1658Email: sales@dmerrycosmetics.com